Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ติดต่อวัด

    วัดบางพลีใหญ่ใน

      บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

      ตั้งอยู่ริมคลองสำโรง ตำบลบางพลีใหญ่ ห่างจากบึงตะโก้ประมาณ 500 เมตร

      สอบถามรายละเอียดได้ที่ พระครูปลัดอนันต์ อินฺทปญฺโญ โทร 08 1925 2844

      การเดินทาง

      จากแยกบางนาเข้าทางถนน บางนา-ตราด ประมาณกิโลเมตรที่ 12.5  ข้ามสะพานคลองชวดลากข้าวเลี้ยวกลับรถเข้าถนน   กิ่งแก้ว-บางพลีใหญ่ใน ประมาณ 3.5 กิโลเมตร จะพบสี่แยกเลี้ยวซ้ายไปประมาณ 1 กิโลเมตร และเลี้ยวซ้ายเข้าถนนสุขาภิบาล 6 ทางเข้าเทศบาลตำบลบางพลีประมาณ 200 เมตร ก็จะถึงวัดบางพลีใหญ่ใน 
อีกทางหนึ่งเข้าทางถนนเทพารักษ์ กิโลเมตรที่ 13 ก็ถึงวัด ส่วนทางเรือสามารถมาได้ตามคลองสำโรง


เครื่องหมายระบุที่ตั้งของวัดบางพลีใหญ่ใน

Javascript is required to view this map.

View My Stats